Repozytorium UR

Edukacja techniczna małych dzieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jelinek, Jan Amos
dc.date.accessioned 2019-10-10T10:07:42Z
dc.date.available 2019-10-10T10:07:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 110–115 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4942
dc.description.abstract Edukacja techniczna małych dzieci jest archaiczna (Furmanek, 2007, s. 44–54) i wymaga diagnozy dla wypracowania nowych działań. 91% nauczycieli obserwuje duże zainteresowanie dzieci zajęciami technicznymi, jednak brakuje im pomysłów na proste doświadczenia, które rozwijałyby myślenie dzieci. Artykuł przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 2475 nauczycieli na temat trudności i motywów podejmowania się prowadzenia zajęć z techniki wśród dzieci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Technical education for young children is archaic (Furmanek, 2007, p. 44–54) and requires a diagnosis to develop new activities. 91% of teachers are very interested in technical classes for children, but they lack ideas for simple experiences that would develop children;s thinking. The article presents the results of a survey conducted among 2,475 teachers on the difficulties and motives of undertaking technical classes among children. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja techniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci przedszkolne pl_PL.UTF-8
dc.subject uczniowie klas I–III pl_PL.UTF-8
dc.subject motywy pl_PL.UTF-8
dc.subject trudności pl_PL.UTF-8
dc.subject ankieta pl_PL.UTF-8
dc.subject technical education pl_PL.UTF-8
dc.subject pre-school children pl_PL.UTF-8
dc.subject pupils of grades 1–3 pl_PL.UTF-8
dc.subject motives pl_PL.UTF-8
dc.subject difficulties pl_PL.UTF-8
dc.subject questionnaire pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja techniczna małych dzieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Technical Education for Young Children pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.2.15
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje