Repozytorium UR

Błędy wychowawcze nauczycieli w opinii studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wrótniak, Joanna
dc.date.accessioned 2019-10-09T12:24:40Z
dc.date.available 2019-10-09T12:24:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 33–39 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4930
dc.description.abstract Skuteczność procesu wychowania warunkowana jest m.in. ilością popełnianych błędów przez wychowawców. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat błędów wychowawczych nauczycieli. Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Materiał empiryczny zebrano, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający pytania z kafeterią zamkniętą, półotwartą oraz otwartą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The effectiveness of the upbringing process depends, among other things, on the number of mistakes made by educators. The aim of the research was to ascertain the opinions of university students on the educational errors of teachers. The research was in the form of a diagnostic survey. Empirical material was collected using a self-created questionnaire containing closed-ended, semi-open-ended, and open-ended questions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject błędy wychowawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject educational errors pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.title Błędy wychowawcze nauczycieli w opinii studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Mistakes by Teachers in the Opinions of University Students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.2.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje