Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст. Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w.

Obrazek miniatury
Data
2019-09
Autorzy
Sierżęga, Paweł
Łazurko, lidia
Telwak, Witalij
Zaszkilniak, Leonid
Wrzosek, Wojciech
Maćkowski, Tomasz
Maternicki, Jerzy
Stępnik, Andrzej
Zieliński, Sławomir
Morawiec, Norbert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Херсон Видавничий дім «Гельветика» 2019
Abstrakt
.
Opis
Słowa kluczowe
historia historiografii , Rzeczpospolita Obojga Narodów
Cytowanie