Repozytorium UR

Funkcjonowanie kół informatycznych na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Waśkowicz, Waldemar
dc.date.accessioned 2019-08-13T09:57:02Z
dc.date.available 2019-08-13T09:57:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 295–301 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4839
dc.description.abstract Rozpowszechnienie technologii informacyjnej zmienia edukację, sposoby przekazywania informacji oraz spędzania czasu wolnego. Urządzenia multimedialne wykorzystujące sygnały cyfrowe do przekazywania informacji, znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w środowisku szkolnym, przez co wymuszają zmiany w realizacji procesu nauczania. Dlatego ważnym zadaniem w placówkach resocjalizacyjnych typu schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze jest realizowanie oddziaływań opartych na technologii informacyjnej w celach edukacyjnych i rozrywkowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The growing popularity of IT has changed education, transmission of information and ways of spending free time. Multimedia equipment that uses digital signals for transmission of information is becoming more and more common in school life and thus enforces changes in the educational process. That is why it is very important for rehabilitation institutions like juvenile detention centres and community homes to carry out tasks based on IT for both, educational as well as entertainment purposes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject technologia informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject koło informatyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject komputer pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject nieletni pl_PL.UTF-8
dc.subject schronisko dla nieletnich pl_PL.UTF-8
dc.subject zakład poprawczy pl_PL.UTF-8
dc.subject resocjalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Information Technology pl_PL.UTF-8
dc.subject IT Club pl_PL.UTF-8
dc.subject computer pl_PL.UTF-8
dc.subject the Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject juvenile pl_PL.UTF-8
dc.subject juvenile detention centre pl_PL.UTF-8
dc.subject community home pl_PL.UTF-8
dc.subject rehabilitation pl_PL.UTF-8
dc.title Funkcjonowanie kół informatycznych na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The way of functioning IT classes in the reformatory and youth detention centres in Poland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.40
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje