Repozytorium UR

Turystyka w Przemęckim Parku Krajobrazowym – czego oczekują turyści?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wierzbicka, Anna
dc.contributor.author Krokowska-Paluszak, Małgorzata
dc.contributor.author Schmidt, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-06-28T11:56:11Z
dc.date.available 2019-06-28T11:56:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 65–72 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4720
dc.description.abstract Kompleksowe zaspokojenie funkcji społecznej jest jednym z nadrzędnych celów działalności Przemęckiego Parku Krajobrazowego (PPK). Celem pracy było zbadanie nasilenia ruchu turystycznego w Parku, a także określenie jego potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego. Narzędziem badawczym była ankieta, przeprowadzona w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 roku. Przebadano 6006 respondentów. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych powodem wyboru PPK była chęć obcowania z przyrodą. Głównym celem przyjazdu były wypoczynek i rozrywka. Badani wybierali czynną formę spędzania wolnego czasu. Wśród gości przeważało zainteresowanie turystyką wodną i rowerową. Preferowaną wśród nich formą rozrywki były imprezy okolicznościowe oraz wizyty w pubach i klubach. Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy Wielkopolski. Respondenci najczęściej informacje o PPK uzyskiwali przez Internet. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Complex fulfillment of the social function is one of the most important goals of the Przemęcki Landscape Park (PPK). The goal of the work was to examine the intensity of tourist traffic in the Park, as well as to determine its natural, cultural and tourist potential. The survey was carried out from June 2014 to May 2015. 6006 respondents were examined. The reason for choosing PPK most frequently indicated by the respondents was the desire to connect with nature. The main purpose of the visit was rest and entertainment. The respondents chose the active form of spending free time, the interest in water and cycling tourism prevailed. The preferred form of entertainment was parties and visits to pubs and clubs. The vast majority of respondents are residents of Wielkopolska. Respondents usually obtained information about PPK via the Internet. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject badanie ankietowe pl_PL.UTF-8
dc.subject ruch turystyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject turystyka wodna pl_PL.UTF-8
dc.subject walory przyrodnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject survey pl_PL.UTF-8
dc.subject tourist traffic pl_PL.UTF-8
dc.subject water tourism pl_PL.UTF-8
dc.subject natural values pl_PL.UTF-8
dc.title Turystyka w Przemęckim Parku Krajobrazowym – czego oczekują turyści? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2019.23.1.8
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje