Repozytorium UR

Konflikty w rodzinie i propozycje ich rozwiązywania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Frączek, Zofia
dc.date.accessioned 2019-04-17T10:21:11Z
dc.date.available 2019-04-17T10:21:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 141–154 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4557
dc.description.abstract W życiu doświadczamy wielu konfliktów, są to zarówno konflikty zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Konflikty mogą nas niszczyć, ale i wzmacniać, wiele zależy od tego, jak rozwiązaliśmy zaistniałą sytuację konfliktową. Konstruktywne wyjście z takiej sytuacji rozwija w człowieku dojrzałość i umiejętność pokonywania kolejnych trudności. Uczy rzetelnej oceny siebie, swoich oczekiwań i zrozumienia dla potrzeb partnera oraz kształtuje trwałe relacje międzyludzkie. Dla osiągnięcia tych korzyści niezbędna jest wiedza o istocie konfliktów i ich rozwiązywaniu. W tekście tym podjęto próbę ukazania zjawiska konfliktów w rodzinie, przybliżenia ich przyczyn i możliwości rozwiązywania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In our lives we experience many conflicts, both internal and external. Conflicts might either destroy or enhance us- it depends on solution chosen to the problem. Constructive solution develops maturity and ability to conquer difficulties. It teaches honest evaluation of ourselves, our expectations and understanding for partner’s needs as well as shapes long- lasting interpersonal relations. To obtain those advantages, knowledge about essence of conflicts and their solving is indispensable. In this text, the author made an attempt to present the phenomenon of conflicts in family, their reasons and solution possibilities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject konflikty wewnętrzne pl_PL.UTF-8
dc.subject konflikty zewnętrzne pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwiązywanie konfliktów pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject internal conflicts pl_PL.UTF-8
dc.subject external conflicts pl_PL.UTF-8
dc.subject problems solving pl_PL.UTF-8
dc.title Konflikty w rodzinie i propozycje ich rozwiązywania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Conflicts in family and solution ideas pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2018.6.11
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje