Repozytorium UR

O problemie edukacji integralnej i kłopotach współczesnego humanizmu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szmyd, Jan
dc.date.accessioned 2019-04-17T09:14:52Z
dc.date.available 2019-04-17T09:14:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 71–84 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4551
dc.description.abstract Zamiar wprowadzenia w kontekst współczesnej edukacji kształcenia humanistycznego nabiera znamion utopii pedagogicznej i nierealistycznego nastawienia. Na jego znaczną utopijność czy niepełny realizm przemożnie wpływają głównie cechy i wymogi cywilizacji naukowo-technicznej i rynkowego systemu społeczno-ekonomicznego oraz technokratyzmu. Jednakże odpowiednio zorganizowane, właściwie zespolone w całościowo pojęty system edukacji współczesnej humanistyczne kształcenie jest bezalternatywnie konieczne i niezbywalne. Dzięki niemu można zachować i skutecznie kształtować model człowieka wielostronnie rozwiniętego oraz przysposabiać pożądaną jakość jego egzystencji i człowieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, należy ono do czynników warunkujących przetrwanie człowieka jako człowieka. Artykuł rozwija powyższe tezy i podejmuje próbę ich uzasadnienia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The intention of introducing humanistic education into the modern education becomes an unrealistic pedagogical utopia. The main characteristics and constrains of socio-economical system and technocratism influence this utopia picture the most. However, proper organisation and coherence of modern education system makes the humanistic education non-alternative, necessary and inalienable. Thanks to the humanistic education we can preserve and shape effectively the model of multilaterally developed human as well as shape the desired quality of his existence and humanity. All in all, the humanistic education is one of the factors conditioning outlasting of a human as a human. The article develops these theses and undertakes an attempt to validate them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject humanizm pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja humanistyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja integralna pl_PL.UTF-8
dc.subject cywilizacja naukowo-techniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject technokratyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject homo sapiens pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość istnienia pl_PL.UTF-8
dc.subject humanism pl_PL.UTF-8
dc.subject humanistic education pl_PL.UTF-8
dc.subject integral education pl_PL.UTF-8
dc.subject socio-technical civilization pl_PL.UTF-8
dc.subject technocratism pl_PL.UTF-8
dc.subject homo sapiens pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of existence pl_PL.UTF-8
dc.title O problemie edukacji integralnej i kłopotach współczesnego humanizmu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The problem of integral education and modern humanism pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2018.6.5
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje