Repozytorium UR

Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Staniec, Elżbieta
dc.date.accessioned 2019-03-06T11:05:10Z
dc.date.available 2019-03-06T11:05:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 448–459 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4414
dc.description.abstract Celem artykułu jest omówienie problematyki komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W szczególności analizie poddano funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w obszarze komunikacji. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do możliwości i wyboru odpowiedniej formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Całość rozważań została osadzona w ramach teoretycznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article is to discuss the problems of communication with people with intellectual disabilities. In particular, the functioning of disabled persons in the area of communication was analyzed. The basic question that is guided by the considerations discussed here refers to the possibility and choice of the appropriate form of alternative and support communication. All the considerations were embedded in the theoretical framework. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject komunikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja alternatywna pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja wspomagająca pl_PL.UTF-8
dc.subject niepełnosprawność pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject alternative communication pl_PL.UTF-8
dc.subject support communication pl_PL.UTF-8
dc.subject disability pl_PL.UTF-8
dc.title Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Methods of Non-verbal Communication with People with Intellectual Disabilities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.65
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje