Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły w świetle wyników badań nauczycieli szkół podstawowych

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Zielińska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca nauczyciela to nie tylko relacje z uczniami, ale także i rodzicami. Współcześnie kładzie się nacisk na wieloaspektową współpracę szkoły z rodziną. Niniejszy artykuł ma na celu określenie zaangażowania rodziców w pracę szkoły w opinii nauczycieli, poznanie ich preferencji w wyborze form kontaktów oraz analizę relacji nauczycieli z rodzicami.
Teacher’s work is not only about relationships with students, but also with parents. Nowadays, the emphasis is on multifaceted cooperation between the school and the family. The aim of this article is to determine the involvement of parents in the work of the school in the opinion of teachers,to learn their preferences in the choice of forms of contact and to analyze the relationship between teachers and parents.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , rodzic , współpraca szkoły z rodziną , teacher , parent , cooperation between school and family
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 348–353