Repozytorium UR

Edukacja zawodowa skazanych szansą na lepszą przyszłość dla kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wróbel-Chmiel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-03-05T10:06:47Z
dc.date.available 2019-03-05T10:06:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 288–293 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4389
dc.description.abstract Edukacja zawodowa osób odbywających karę pozbawienia wolności stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Nauczanie kursowe umożliwia skazanym zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które dają możliwość znalezienia pracy po opuszczeniu zakładu karnego i są czynnikiem zapobiegającym zjawisku recydywy. W artykule omówiono program edukacji zawodowej więźniów „POWER” oraz przedstawiono statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dotyczące edukacji osadzonych w ramach różnych form kształcenia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Professional education of sentenced people is a one of the fundamental method of penitentiary influence. Course teaching enables convicts to get an appropriate professional qualifications which give them the opportunity to find a job after serving a sentence and it is the preventing element to the recidivism occurrence. In this article there was discussed the professional education program for prisoners named „POWER” and there were presented the statistics of Central Board of Prison Service (Warsaw) which applies to prisoners' education within various forms of education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja zawodowa skazanych pl_PL.UTF-8
dc.subject program „POWER” pl_PL.UTF-8
dc.subject Rządowy Program Pracy Więźniów pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational education of convicts pl_PL.UTF-8
dc.subject „Power” Program pl_PL.UTF-8
dc.subject The Government’s Prison Work Program pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja zawodowa skazanych szansą na lepszą przyszłość dla kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Vocational Education Condemned by Chance for a Better Future for Men and Women Serving Imprisonment – Operational Programme Knowledge Education Development POWER pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.40
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje