Repozytorium UR

Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowicka, Ewa
dc.contributor.author Walas, Barbara
dc.date.accessioned 2019-03-04T15:39:51Z
dc.date.available 2019-03-04T15:39:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 151–156 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4369
dc.description.abstract Media i multimedia cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych. Z tego powodu rośnie konieczność przygotowania dzieci do odpowiedniego korzystania z mediów. Wychowanie medialne realizowane już na poziomie przedszkola jest szansą na przygotowanie dzieci do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz sprawnego posługiwania się mediami jako narzędziami rozwoju poznawczego. Skuteczność prowadzonej już od najmłodszych lat edukacji medialnej zależy przede wszystkim od współpracy rodziców i nauczycieli, którzy stopniowo wprowadzać będą dziecko w zdominowany świat mediów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Media and multimedia are very popular among children, for that reason there is growing necessity to prepare children for proper media use. Media education implemented at the kindergarten level is an opportunity to prepare children for the critical reception of media messages and efficient use of media as a tool for cognitive development. The effectiveness of media education from an early age depends mainly on the cooperation of parents and teachers who will gradually introduce the child into world dominated by media. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja medialna pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject dziecko pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject media education pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject child pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Media Education of Children in Preschool Age pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.20
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje