Repozytorium UR

Sieciowa tożsamość – czyli o wirtualnej przestrzeni socjalizacji i inkulturacji dzieci i młodzieży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Forma, Paulina
dc.date.accessioned 2019-03-04T14:20:38Z
dc.date.available 2019-03-04T14:20:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 83–89 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4359
dc.description.abstract Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podejmuje tematykę socjalizacji i inkulturacji, wskazując na nowe ich wymiary oraz odnosząc je do realiów przestrzeni wirtualnej i kultury wirtualnej. Celem podjętej analizy była ocena aktywności młodego pokolenia w internecie oraz przyjmowania przez młodzież sieciowej tożsamości, kreowania zachowań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is of a theoretical and empirical. It is discussing few pedagogically important spaces for socialisation and inculturation of children and young people: virtual world, virtual culture. The aim of the analysis was to assess the activity of the young generation on the Internet, the youth’s acceptance of network identity. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject wirtualny świat pl_PL.UTF-8
dc.subject wirtualna kultura pl_PL.UTF-8
dc.subject socjalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject inkulturacja pl_PL.UTF-8
dc.subject sieciowa tożsamość pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual world pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual culture pl_PL.UTF-8
dc.subject socialization pl_PL.UTF-8
dc.subject inculturation pl_PL.UTF-8
dc.subject network identity pl_PL.UTF-8
dc.title Sieciowa tożsamość – czyli o wirtualnej przestrzeni socjalizacji i inkulturacji dzieci i młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Network Identity – about the Virtual Space of Socialization and Inculturation of Children and Youth pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.10
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje