Repozytorium UR

Obecność Romanowiczowej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jamrozek-Sowa, Anna
dc.date.accessioned 2019-01-07T09:51:11Z
dc.date.available 2019-01-07T09:51:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 8(13) 2018, s. 552–555 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4267
dc.description Rec.: Arkadiusz Morawiec, „Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 506 ss. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zofia Romanowiczowa (1922-2010) was a Polish writer and culture promotor, living in France. The devoted to her monograph authored by Arkadiusz Morawiec is of documentary nature. The book consists of three parts: a biographical note, a discussion of Romanowiczowa’s books’ reception and an extensive bibliography. Morawiec not reviews the views of other scholars, but also refers to the facts found in the source documents, to which he provides his own commentary. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Zofia Romanowiczowa pl_PL.UTF-8
dc.subject reception pl_PL.UTF-8
dc.subject documentation pl_PL.UTF-8
dc.subject emigration pl_PL.UTF-8
dc.subject recepcja pl_PL.UTF-8
dc.subject dokumentacja pl_PL.UTF-8
dc.subject emigracja pl_PL.UTF-8
dc.title Obecność Romanowiczowej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Presence of Zofia Romanowiczowa pl_PL.UTF-8
dc.type review pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2018.38


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje