Repozytorium UR

Romowie na początku XXI wieku na przykładzie województwa małopolskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaźmierska-Bartnik, Wioleta
dc.date.accessioned 2018-11-29T10:17:29Z
dc.date.available 2018-11-29T10:17:29Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4210
dc.description Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR, 505 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Praca została napisana, aby przedstawić sytuację Romów w województwie małopolskim na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń romskich, powstałych i funkcjonujących na wspomnianym terenie. Mowa tu o stowarzyszeniach zakładanych i prowadzonych przez Romów, których celem jest działalność na rzecz społeczności romskiej poprzez różnego rodzaju inicjatywy, począwszy od aktywności kulturalnej, edukacyjnej, służącej zachowaniu romskiej tożsamości etnicznej, jak też propagującej piękno kultury i tradycji romskiej, a skończywszy na aspektach socjalnych – przeciwdziałania bezrobociu, poprawy sytuacji bytowej oraz zdrowotnej mniejszości romskiej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The work was written to present the situation of the Roma in the Małopolskie voivodeship at the beginning of the 21st century, with particular emphasis on the activities of Roma associations established and functioning in the said area. It regardsthe associations founded and run by the Roma, whose aim is to work for the Roma community through various initiatives, ranging from cultural and educational activities, serving to maintain the Roma ethnic identity, as well as promoting the beauty of Romani culture and tradition, and ending with social aspects - counteracting unemployment, improving the living and health situation of the Roma minority. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Romowie pl_PL.UTF-8
dc.subject Tabor Pamięci pl_PL.UTF-8
dc.subject Limanowa pl_PL.UTF-8
dc.subject „obóz cygański” pl_PL.UTF-8
dc.subject romskie muzeum pl_PL.UTF-8
dc.subject Roma pl_PL.UTF-8
dc.subject Roma Caravan of Memory pl_PL.UTF-8
dc.subject "Gypsy camp" pl_PL.UTF-8
dc.subject Romani museum pl_PL.UTF-8
dc.title Romowie na początku XXI wieku na przykładzie województwa małopolskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Roma people at the beginning of the 21st century on the example of the Małopolskie province pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje