Repozytorium UR

Incipity biografii – konwencja czy gra z czytelnikiem?

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Krauz, Maria
dc.date.accessioned 2018-11-27T07:46:51Z
dc.date.available 2018-11-27T07:46:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Słowo. Studia językoznawcze nr 8/2017, s. 90–103 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2082-6931
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4191
dc.description.abstract The author discusses the ways in which biographies are started showing the specificity of text segmentation characteristic of this genre and pointing to its convergence with literature or journalism, which is part of the general tendency of genomic transformations and the striving of the authors to break the standards of the genre. She emphasis the role of the delimitation in the process of creating a holistic text (with particular reference of biographies which were given after 2000). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject text pl_PL.UTF-8
dc.subject text delimitation pl_PL.UTF-8
dc.subject genre pl_PL.UTF-8
dc.subject biography pl_PL.UTF-8
dc.subject incipit pl_PL.UTF-8
dc.title Incipity biografii – konwencja czy gra z czytelnikiem? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/slowo.2017.8.06


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje