Cyfrowy świat zasiedlają coraz młodsi

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę wykorzystywania smartfonów przez dzieci i młodzież. Wiek, w którym rozpoczynają one aktywne uczestnictwo w przestrzeni wirtualnej, obniżył się do 7. roku życia. Dorastające pokolenie coraz więcej czasu poświęca na aktywność sieciową. Nie można jednak o niej powiedzieć, że jest rozwijająca intelektualnie.
The article discusses the issue of the use of smartphones by children and adolescents. The age at which they start active participation in the virtual space has decreased to 7 years old. The growing generation is devoting more and more time to network activity. However, you can not say about it that it is intellectually developing.
Opis
Słowa kluczowe
smartfon , media cyfrowe , media społecznościowe , edukacja , smartphone , digital media , social media , education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 239–244