Repozytorium UR

Percepcja statusu społecznego wybranych profesji oraz osobiste preferencje zawodowe studentów pedagogiki resocjalizacyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pstrąg, Dorota
dc.date.accessioned 2018-11-14T12:33:18Z
dc.date.available 2018-11-14T12:33:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 126–132 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4098
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na grupie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Dotyczą one statusu społecznego wybranych zawodów, które potencjalne wykonywać mogą w przyszłości absolwenci resocjalizacji, oraz ich preferencji zawodowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the results of empirical research carried out on a group of students of pedagogy of social. They relate to the social status of selected professions, that the potential to perform can in the future graduates of the rehabilitation and their preferences. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject status społeczny zawodu pl_PL.UTF-8
dc.subject prestiż zawodu pl_PL.UTF-8
dc.subject preferencje zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject stereotypy płci pl_PL.UTF-8
dc.subject social status of the profession pl_PL.UTF-8
dc.subject the prestige of the profession pl_PL.UTF-8
dc.subject professional preferences pl_PL.UTF-8
dc.subject gender stereotypes pl_PL.UTF-8
dc.title Percepcja statusu społecznego wybranych profesji oraz osobiste preferencje zawodowe studentów pedagogiki resocjalizacyjnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Perception of Social Status of Selected Professions and Personal Preferences Professional Students of Pedagogy of Social pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.17
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje