Repozytorium UR

Specyfika i uwarunkowania procesu studiowania współczesnych „żaków” specjalności pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mamroł, Andrzej
dc.date.accessioned 2018-11-14T12:22:09Z
dc.date.available 2018-11-14T12:22:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 120–125 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4097
dc.description.abstract Studia (studiowanie) to bardzo ważny okres w życiu wielu ludzi. Włożony trud, zainwestowane środki mogą w przyszłości zaowocować dobrze płatną, dającą spełnienie pracą i szczęśliwszym życiem. By do tego jednak doszło, powinno się ono odbywać z właściwym zaangażowaniem jednostki. Inne podejście nie ma większego sensu. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę, a także nastawienie współczesnych studentów pedagogiki do studiowania swojego kierunku i wykonywania obowiązków z tym związanych. Ponadto pokazano, z jakich źródeł czy środków dydaktycznych korzystają oni w trakcie przygotowywania się do zajęć, egzaminów oraz zaliczeń. Omówiono również niektóre uwarunkowania mogące mieć znaczenie dla przebiegu, i co więcej efektywności, procesu studiowania we współczesnym świecie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Studies (studying) is a very important period in the lives of many people. The effort and resources invested can result in a well paid, fulfilling job and happier life in the future. However, to make it happen, it must be done with the right attitude and commitment of the individual, and a different approach makes little sense. The article draws attention to the specificity and attitude of contemporary pedagogical students to study their field of study and to perform the duties related to it. In addition, it shows which teaching sources and means pedagogical students use when they prepare for classes, examinations and credits. It also discusses some of the conditions that are important for the course and effectiveness of the study process in today's world. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject proces studiowania pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject uwarunkowania procesu studiowania pl_PL.UTF-8
dc.subject study process pl_PL.UTF-8
dc.subject conditions of the process of studying pl_PL.UTF-8
dc.title Specyfika i uwarunkowania procesu studiowania współczesnych „żaków” specjalności pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Specificity and Conditions of the Process of Studying Contemporary “Students” of Pedagogical Specialties of the Opole University pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.16
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje