Repozytorium UR

Muzeum „Pana Tadeusza” – instytucja inna niż wszystkie…

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Techmańska, Barbara
dc.date.accessioned 2018-11-14T10:05:43Z
dc.date.available 2018-11-14T10:05:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 33–43 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4084
dc.description.abstract W ostatnich latach wyraźnie zmienia się sposób odbioru otaczającej nas rzeczywistości, także tej zabytkowej. O ile kilkanaście czy nawet jeszcze kilka lat temu przy zwiedzaniu muzeów wystarczyło działanie na bodźce wzrokowe, o tyle współcześnie próbuje się zaangażować tych bodźców znacznie więcej. Widz z biernego staje się też aktywny, współtworzący i przeżywający odbiór. Większość współczesnych muzeów zarówno tych nowo powstający, jak i już funkcjonujących od lat, stara się zachęcić do odwiedzenia swoich sal wystawienniczych, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki i zatrudniając do tworzenia ekspozycji specjalistów od multimediów. Jest to również sposób na zaproszenie do muzeów młodych ludzi, określanych mianem pokolenia medialnego i obrazkowego. Dla nich, mających łatwy dostęp do multimediów oraz powszechną styczność z nimi na co dzień, konieczne jest przygotowanie tego typu atrakcji, aby zechcieli obcować ze zgromadzoną w muzeum przeszłością. Taką instytucja jest wrocławskie Muzeum „Pana Tadeusza”, powstałe z inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zwiedzający mogą podziwiać dwie wystawy stałe: jedną poświęconą rękopisowi „Pana Tadeusza”, jego autorowi, jak też epoce romantyzmu; drugą traktująca o życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Władysława Bartoszewskiego. Ekspozycje naszpikowane są interaktywnymi stanowiskami oraz multimediami (np. animacjami 3D). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In recent years the way we perceive the world around us has changed drasticly. Also the relic one. A dozen or even a few years ago, while visiting a museum, it was enough to affect visual stimulus, nowadays people try to affect significantly more stimuli. A passive spectator becomes an actice, contributing and one. Most modern museums, both newly founded and those who have been functioning for years, try to encourage visiting their exhibition rooms by using the latest technology and hiring multimedia specialists to create their exhibitions. It is also a way to invite young people, so called media generation to the museums. It is necessary to create this type of attractions to encourage them, who have an easy access to multimedia, and are constantly in touch with it on a daily basis, to encounter the past. Any institution like that is „Pan Tadeusz” musem in Wrocław created on Zaklad Narodowy im. Ossolinskich initiative. Visitors can marvel at two permanent exhibitions: one dedicated to hand-written copy of „Pan Tadeusz” and romanticism; and second dedicated to life and work of Jan Nowak-Jezioranski and Wladyslaw Bartoszewski. Exhibitions are stacked with interactive attractions and mulimedia (3D animations). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Muzeum Pana Tadeusza pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject rękopis pl_PL.UTF-8
dc.subject romantyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject świadkowie historii pl_PL.UTF-8
dc.subject Museum of Pan Tadeusz pl_PL.UTF-8
dc.subject manuscript pl_PL.UTF-8
dc.subject romanticism pl_PL.UTF-8
dc.subject and witnesses of history pl_PL.UTF-8
dc.title Muzeum „Pana Tadeusza” – instytucja inna niż wszystkie… pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative „Pan Tadeusz” Musem, Institution Unlike Any Other… pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.3.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje