Repozytorium UR

Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kazanowski, Zdzisław
dc.date.accessioned 2018-10-19T12:39:03Z
dc.date.available 2018-10-19T12:39:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 231–236 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3976
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki analizy demograficznych uwarunkowań gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 422 uczniów liceum. Wyniki badań ujawniły istotną rolę płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia ojca w określaniu dojrzałość badanych do uczestnictwa w integracyjnych formach edukacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the results of a demographic analysis of the conditions of youth readiness for school integration of peers with disabilities. The study involved 422 high school students. The findings revealed the important role of gender, place of residence as well as the father's education in determining the maturity of the subjects to participate in integrative forms of education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kształcenie integracyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject gotowość do integracji szkolnej pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja rówieśnicza pl_PL.UTF-8
dc.subject integration education pl_PL.UTF-8
dc.subject readiness for school integration pl_PL.UTF-8
dc.subject peer integration pl_PL.UTF-8
dc.title Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Demographic Conditions of Youth Readiness for School Integration of Peers with Disabilities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.30
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje