Skala gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością – propozycja narzędzia

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kazanowski, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano propozycję nowego narzędzia do badania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. Umieszczono w nim zarówno teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza, jak i jego właściwości psychometryczne. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można go uznać za wartościowe narzędzie diagnozowania i monitorowania dojrzałości młodzieży do wchodzenia w relacje interpersonalne z rówieśnikami z niepełnosprawnością.
The article presents a proposal for a new tool aimed at testing youth readiness for school integration with peers who have disabilities. It contains both the theoretical basis on which the questionnaire was constructed as well as its psychometric properties. Taking into account the results obtained, it can be regarded as a valuable tool for diagnosing and monitoring the maturity of adolescents who are to enter into interpersonal relations with disabled peers.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie integracyjne , konstruowanie narzędzi badawczych , struktura kwestionariusza , integration education , construction of research tools , questionnaire structure
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 225–230