Repozytorium UR

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Batorowska, Hanna
dc.date.accessioned 2018-10-19T08:51:44Z
dc.date.available 2018-10-19T08:51:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 92–100 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3957
dc.description.abstract W artykule ukazano znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w środowisku przesycenia informacją przy założeniu, że jej istotnym budulcem jest kultura informacyjna. Do pola badawczego kultury bezpieczeństwa zaliczono kulturę bezpieczeństwa informacyjnego, wskazując na podstawowe zadania stawiane przed edukacją dla bezpieczeństwa w obszarze przygotowania obywateli do racjonalnego, refleksyjnego i etycznego funkcjonowania w zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the development of a culture of security in an environment information overloaded by the assumption that its important building block is the information culture. The security culture research field includes the information security culture, highlighting the fundamental challenges facing education for security in the area of preparing citizens for a rational, reflective and ethical functioning in a globalized information society. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kultura informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura bezpieczeństwa informacyjnego pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja dla bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject information culture pl_PL.UTF-8
dc.subject security culture pl_PL.UTF-8
dc.subject information security culture pl_PL.UTF-8
dc.subject education for security pl_PL.UTF-8
dc.title Kultura bezpieczeństwa informacyjnego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Information Security Culture pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.1.11
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje