Repozytorium UR

Straying from the Path of Research into the Magic and Funerary Rites of Early Medieval Slavs [Joanna Wawrzeniuk, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich (Slavic Protective Magic in the Early Middle Ages on Polish Territories), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw 2016, pp. 517]

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje