Tadeusz Wiśniewski (ed.) Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Institute of Archaeology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, 2015, 346 pp.

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Połtowicz-Bobak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Institute of Archaeology Rzeszów University
Abstrakt
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, vol. 12 (2017), s. 331–339