Repozytorium UR

Oprávnenia osamelých zamestnancov súvisiacich s rodičovstvom v Slovenskej republike

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Žuľová, Jana
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:23:46Z
dc.date.available 2014-04-04T10:23:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/369
dc.description.abstract Socio-cultural changes have eroded a two-parent family model and the notion of parenthood only after marriage. Living and working conditions of lone parents can make them vulnerable. Therefore, the European Union member states are responsible for ensuring reasonable conditions for lone parents and their children. Often lone parents are still socially and economically disadvantaged and they are confronting twice the difficulties of dual-parent families since they cannot share daily care responsibilities. It is very important for them to remain on the labour market. Slovak Labour Code defines a lone employee as an employee who lives alone and is a single, widowed or divorced man or a single, widowed or divorced woman. A lone employee shall also be understood as a lone man or woman for other substantive reasons. Slovak labour law protects lone employees in several situations. In this paper the Author tries to provide of reader with a comprehensive view of the problem. In order to facilitate work-life balance for lone parents (employees), the Author considers to involve fathers by join custody of a child after the parents’ divorce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Przemiany społeczne i kulturowe spowodowały odejście od tradycyjnego modelu pełnej rodziny oraz pojęcia rodzicielstwa wyłącznie w małżeństwie. Warunki bytu i pracy rodziców samotnie wychowujących dzieci mogą pozbawić ich należytej ochrony. Zatem państwa członkowskie Unii Europejskiej są odpowiedzialne za zapewnienie godnych warunków samotnym rodzicom i ich dzieciom. Często sytuacja społeczna i ekonomiczna rodziców samotnie wychowujących dzieci jest wciąż niekorzystna, bowiem muszą oni sprostać dwukrotnie większej liczbie problemów niż te, z którymi mierzą się pełne rodziny, mogące dzielić się codziennymi obowiązkami. Rzeczą bardzo istotną dla nich pozostaje utrzymanie się na rynku pracy. Słowacki kodeks pracy definiuje pracownika samotnie wychowującego dziecko jako osobę zamieszkującą samotnie i będącą stanu wolnego, wdowcem/wdową lub rozwodnikiem. Za pracownika samotnie wychowującego dziecko uważa się także mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają samotni z innych ważnych powodów. Słowackie prawo pracy chroni pracownika samotnie wychowującego dziecko w kilku sytuacjach. W niniejszym opracowaniu Autorka podejmuje próbę przedstawienia czytelnikowi wyczerpującego poglądu na tą problematykę. Aby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem rodziców (pracowników) samotnie wychowujących dzieci, Autorka proponuje zaangażowanie ojców poprzez wspólną opiekę nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso other pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject lone employee pl_PL.UTF-8
dc.subject pracownik samotnie wychowujący dziecko pl_PL.UTF-8
dc.subject parenthood
dc.subject work-life balance
dc.subject join custody of a child
dc.subject rodzicielstwo
dc.subject równowaga pomiędzy pracą a życiem
dc.subject wspólna opieka nad dzieckiem
dc.title Oprávnenia osamelých zamestnancov súvisiacich s rodičovstvom v Slovenskej republike pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Privileges of a Lone Employee Associated with Parenthood in the Slovak Republic pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Przywileje pracownika samotnie wychowującego dziecko związane z rodzicielstwem w Republice Słowackiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje