Repozytorium UR

Powinności – pozory – inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lulek, Barbara
dc.date.accessioned 2018-06-04T10:24:21Z
dc.date.available 2018-06-04T10:24:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 198–215 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3630
dc.description.abstract Dokonujące się od lat 90. przemiany w systemie oświaty obejmują zmiany organizacyjne, strukturalne, jak i programowe. Dotyczą także starań o przywrócenie rodzinie pozycji równorzędnego partnera w procesie współpracy ze szkołą. Przyjęte regulacje prawne umożliwiają rodzicom współdecydowanie o sprawach edukacji własnego dziecka. Jednak w praktyce wielu szkół, współpraca rodziców z nauczycielami daleka jest od oczekiwanej. Prezentowane opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia wyznaczników wzajemnych relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych. Strukturę tekstu wyznaczają następujące zmienne: rodzicielskie powinności w procesie współpracy z nauczycielami, pozory współdecydowania rodziców w szkole, inicjowanie działań przez rodziców. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Changes and developments in educational system after 1990’s concern organisation, structure as well as programme. They also include attempts associated with restoring a position of equal partner to family in the process of cooperation with school. Legal regulations give parents the right to co-decide about their children’s education. However, in reality, cooperation between teachers and parents in many schools is far from expectable. Presented study is of theoretical and empirical character. It also attempts to answer the question about defining determinants of parents and teachers’ relation in primary schools. The structure of the study is fixed by the following variables: parental duties in the process of cooperation with teachers, the appearances of parents’ co-decision procedure in school and parents’ initiatives. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rodzice pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject współpraca pl_PL.UTF-8
dc.subject parents pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject cooperation pl_PL.UTF-8
dc.title Powinności – pozory – inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Duties – appearance – initiating actions. Determinants of parents and teachers relations in primary schools pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.12
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje