Repozytorium UR

Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szwed, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-04-03T10:38:23Z
dc.date.available 2014-04-03T10:38:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/360
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji ustrojowej autonomii duńskich w perspektywie dążeń do uzyskania pełnej niezależności od państwa macierzystego. Autorka przedstawia liczne próby zdefiniowania pojęcia autonomii terytorialnej i określa jej znaczenie w świetle prawa konstytucyjnego. Artykuł zawiera analizę historycznych, gospodarczych i politycznych uwarunkowań, które zdeterminowały obecny status prawny omawianych autonomii i ich relacje z Królestwem Danii. Analiza ta pozwala na sformułowanie konkluzji, że najbliższe lata mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia politycznej przyszłości Wysp Owczych i Grenlandii. Kwestią otwartą pozostaje to, czy dołączą one do grona państw niepodległych, zachowają dotychczasowy status w ramach Królestwa Danii, czy zacieśnią stosunki z Unią Europejską. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the paper is to present the legal and political status of the Danish autonomies in the perspective of their aspiration to gain independence from Denmark. The Author presents a number of attempts to define the idea of territorial autonomy and determines its meaning in the light of constitutional law. The article contains a historical, economic and political analysis of conditioning, which have affected present legal status of the Danish autonomies and their relations with the Kingdom of Denmark. This analysis allows to formulate a conclusion that the immediate future will be essential for settling the problem of political prospect of both Faroe Islands and Greenland. It remains an open question whether they will join a circle of independent states, or preserve their current legal status within the Kingdom of Denmark, or cooperate more closely with the European Union. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Wyspy Owcze pl_PL.UTF-8
dc.subject Faroe Islands pl_PL.UTF-8
dc.subject Grenlandia
dc.subject konstytucjonalizm nordycki
dc.subject autonomie duńskie
dc.subject Greenland
dc.subject Danish autonomous territory
dc.subject Nordic constitutionalism
dc.title Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Danish Autonomies in the Process of Gaining Independence pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje