Repozytorium UR

The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wlaźlak, Władysław P.
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:59:50Z
dc.date.available 2014-03-31T09:59:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/353
dc.description.abstract The reality, in which the People’s Republic of Poland found itself after world war II, made the Catholic Church in Poland meet the new challenges, in spite of much authority which it had in the society. The one of a principle importance was breaking the Concordat by the State authorities. After a certain period of time lack of any legal solution on such a level considerably complicated relations between the State and the Church. Searching closure in this area was supposed to guarantee the Church certain freedom in priests’ activities and the State authorities – acceptance in the international arena. In spite of certain inconveniences the Polish Episcopate decided to sign an agreement, which however did not protect the Church against further excluding from the social life. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W powojennej rzeczywistości Polski Ludowej Kościół katolicki w Polsce, mimo iż cieszył się dużym autorytetem w społeczeństwie, musiał podjąć nowe wyzwania. Zasadni-czym było zerwanie konkordatu przez władze państwowe. Brak rozwiązania prawnego na takim szczeblu po pewnym czasie w znaczący sposób utrudniało relacje państwowo-kościelne. Poszukiwanie zbliżenia na tej płaszczyźnie miało zagwarantować pewną swobodę pracy duszpasterskiej Kościołowi, a władzom państwowym – uznanie na arenie międzynarodowej. Pomimo pewnych niedogodności, episkopat polski zdecydował się na podpisanie po-rozumienia, które jednak nie ustrzegło Kościoła od dalszego rugowania z życia społecznego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Episcopate pl_PL.UTF-8
dc.subject episkopat pl_PL.UTF-8
dc.subject
dc.subject cooperation
dc.subject government
dc.subject President
dc.subject agreement
dc.subject the Church
dc.subject rząd
dc.subject współpraca
dc.subject prezydent
dc.subject porozumienie
dc.subject Kościół
dc.title The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Kościół katolicki w Polsce w latach 1944-1950 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje