Výnimky zo zásady nemo plus iuris so zameraním sa na nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka v slovenskom právnom poriadku

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The article analyzes the issue of possibility to acquire real estate from third persons who are not owners of real estate and do not also have the right to transfer the real estate. The contribution pays attention to the exceptions from the general principle of civil law nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ispe habet. The contribution analyzes especially the acquiring of real estate from non-owner in inheritance proceedings, bankruptcy proceedings, enforcement proceedings, voluntary auction and acquiring the real estate which is not registered in the land register.
Niniejsze opracowanie analizuje możliwość nabywania nieruchomości od osób trzecich nie będących właścicielami nieruchomości i nie mających prawa do jej zbycia. Opracowanie zwraca uwagę na wyjątki od ogólnej zasady prawa cywilnego nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ispe habet. Analizuje, w szczególności, nabywanie nieruchomości od osoby niebędącej właścicielem w wyniku postępowania spadkowego, upadłościowego, nakazowego, dobrowolnej licytacji oraz nieruchomości nieujawnionych w księgach wieczystych.
Opis
Słowa kluczowe
civil law , prawo cywilne , ownership , real estate , acquiring of real estate , prawo własności , nieruchomości , nabywanie nieruchomości
Cytowanie