Repozytorium UR

Metoda zbierania wymagań w projektowaniu systemów informatycznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wojtachnik, Robert
dc.date.accessioned 2018-03-28T07:56:05Z
dc.date.available 2018-03-28T07:56:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 359–367 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3488
dc.description.abstract W procesie wdrożenia systemu informatycznego dochodzi do konfrontacji oczekiwań firmy wdrażającej oprogramowanie z wyobrażeniami dostawcy na temat tych oczekiwań. Ryzyko niepowodzenia projektu wdrożeniowego wynoszące 50% jest powodem zainteresowania tematem projektowania systemów informatycznych. Kluczowym elementem w definiowaniu wymagań jest właściwe postawienie celów projektu i dążenie do ich realizacji. W artykule skoncentrowano się na zdefiniowaniu cech, jakie powinna spełniać dobra specyfikacja, oraz wskazano optymalną strukturę specyfikacji. Struktura specyfikacji jest wynikiem analizy norm, metod projektowych, jak również doświadczeń autora. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract During IT system implementation, the expectations of customer met supplier's ideas about this expectations. The risk of IT system implementation failure reach 50%, is the reason for interest in the process design. A key element in defining the requirements is to properly set project goals and pursue them. This article focuses on defining the characteristics that a good specification should meet and indicates the optimum specification structure. The specification structure is the result of standards analysis, design methods as well as the author's experience. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przypadek użycia pl_PL.UTF-8
dc.subject wymagania biznesowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wymagania funkcjonalne pl_PL.UTF-8
dc.subject wymagania niefunkcjonalne pl_PL.UTF-8
dc.subject wymagania użytkowników pl_PL.UTF-8
dc.subject model kontekstowy pl_PL.UTF-8
dc.subject mapa procesów pl_PL.UTF-8
dc.subject usage case pl_PL.UTF-8
dc.subject business requirements pl_PL.UTF-8
dc.subject functional requirements pl_PL.UTF-8
dc.subject non-functional requirements pl_PL.UTF-8
dc.subject context model pl_PL.UTF-8
dc.subject usage scenario pl_PL.UTF-8
dc.subject process map pl_PL.UTF-8
dc.title Metoda zbierania wymagań w projektowaniu systemów informatycznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Method of Gathering Requirements in the Process of Designing IT Systems pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.49
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje