Repozytorium UR

Podmiotowe aspekty odpowiedzialności deliktowej oraz karnej w zakresie wyrzucania przedmiotów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łukasiewicz, Rafał
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:22:05Z
dc.date.available 2014-03-31T09:22:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/346
dc.description.abstract Odpowiedzialność prawna spowodowana wyrzuceniem przedmiotów z pomieszczenia na zewnątrz została uregulowana normatywnie w dwóch aktach prawnych – Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Wykroczeń. Zakresy podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie tych regulacji nie są jednak tożsame. Wynika to przede wszystkim z funkcjonującej w obrębie prawa cywilnego konstrukcji odpowiedzialności na zasadzie ryzyka oraz dominującej w prawie karnym odpowiedzialności na zasadzie winy. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie warunków, które muszą być spełnione, aby ta sama osoba mogła ponosić odpowiedzialność karną oraz cywilną spowodowaną zaistnieniem wskazanego stanu faktycznego oraz wyliczenie sytuacji, w których taki scenariusz jest wykluczony. Godzi się zauważyć, że problematyka ta leży na marginesie zainteresowań zarówno cywilistyki, jak i karnistyki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The legal responsibility for throwing away objects from premises was regulated in two legal acts: the Civil Code and the Misdemeanor Code. The types of responsibility of a person have been determined differently in two cases. In case of the civil law it is based on the principle of risk, while in the other one it depends on indicating the guilt of a perpetrator. The aim of this article is to present the demands which must be fulfilled so that the same person could bear both civil and criminal responsibility, caused by the occurrence of real incident, as well as listing the situations in which such a scenario is excluded. It is worth mentioning that these problems are on the margin of civil and criminal lawyers’ interest. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject odpowiedzialność prawna pl_PL.UTF-8
dc.subject legal responsibility pl_PL.UTF-8
dc.subject wyrzucenie przedmiotów
dc.subject prawo karne
dc.subject prawo cywilne
dc.subject zasada ryzyka
dc.subject wina sprawcy
dc.subject throwing away objects
dc.subject civil law
dc.subject criminal law
dc.subject principle of risk
dc.subject the guilt of a perpetrator
dc.title Podmiotowe aspekty odpowiedzialności deliktowej oraz karnej w zakresie wyrzucania przedmiotów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Object Aspects of Civil and Criminal Responsibility in the Matter of Throwing Away Objects pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje