Repozytorium UR

Current Tendencies of the European Union Development and their Consequences in Short and Medium Term

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Herchi, Ştefan
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:14:21Z
dc.date.available 2014-03-31T09:14:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/344
dc.description.abstract The institutional development of the European Union requires not only a consolidation of the European Union bodies, but also common and coordinated policies, which inevitably imply the obligation of the Member States to give up to a part of their own powers, in other words to give in of their national sovereignty. The matter in question, at least from our point of view, is whether Romania is or not prepared for this kind of constitutional development. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rozwój instytucjonalny Unii Europejskiej wymaga nie tylko konsolidacji organów Unii Europejskiej, ale również wspólnych i skoordynowanych polityk, które w sposób nieunikniony implikują po stronie państw członkowskich obowiązek przekazania części ich władzy, innymi słowy zrzeczenia się suwerenności narodowej. Analizowane zagadnienie, przynajmniej z naszego punktu widzenia, sprowadza się do tego, czy Rumunia jest przygotowana na tego rodzaju zmiany konstytucyjne. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwój instytucji
dc.subject Unia Europejska
dc.subject wspólne polityki
dc.subject suwerenność państwowa
dc.subject zmiany konstytucji
dc.subject institutional development
dc.subject the European Union
dc.subject common policies
dc.subject national sovereignty
dc.subject constitutional development
dc.title Current Tendencies of the European Union Development and their Consequences in Short and Medium Term pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Obecne tendencje rozwoju Unii Europejskiej i ich konsekwencje krótko- i średnioterminowe pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje