Repozytorium UR

Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kołomycew, Anna
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:21:47Z
dc.date.available 2018-03-23T12:21:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 43–49 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3441
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami lokalnej polityki oświatowej powstałych na tle likwidacji szkół samorządowych. Autorka weryfikuje hipotezę wskazującą, że z uwagi na opiniotwórczy charakter nauczycieli w środowiskach lokalnych władze gmin – obawiając się utraty poparcia społecznego – decydują się na rozwiązania mniej kontrowersyjne społecznie, ale nieracjonalne pod względem ekonomicznym. Teoria interesariuszy Freemana stała się podstawą analizy. Artykuł powstał na podstawie badań desk research oraz wyników badań empirycznych prowadzonych wybranych gminach w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the paper is to present the relationship between key stakeholders of the local education policy formed as a result of the closure of local schools run by municipalities. The author verifies the hypothesis that due to the opinion-forming nature of teachers in local communities, the municipal authorities – fearing the loss of public support – opt for less socially controversial but economically irrational solutions education policy rationalization. Freeman’s theory of stakeholders became the basis for the analysis. The article was based on desk research and empirical research conducted in selected municipalities in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół”, nr 2015/19/D/HS5/03153, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject polityka oświatowa pl_PL.UTF-8
dc.subject interesariusze pl_PL.UTF-8
dc.subject teoria interesariuszy pl_PL.UTF-8
dc.subject racjonalizacja polityki pl_PL.UTF-8
dc.subject likwidacja szkół pl_PL.UTF-8
dc.subject education policy pl_PL.UTF-8
dc.subject stakeholders pl_PL.UTF-8
dc.subject theory of stakeholders pl_PL.UTF-8
dc.subject education policy rationalization pl_PL.UTF-8
dc.subject school liquidation pl_PL.UTF-8
dc.title Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Stakeholders of Education Policy on the Municipal Level. The Analysis of Interaction of Engaged Actors pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.4
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje