Repozytorium UR

Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cîrmaciu, Diana
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:02:41Z
dc.date.available 2014-03-31T09:02:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/342
dc.description.abstract The profit represents earnings, benefits, advantages, respectively the income of the capital used by a company, representing the differences between the actual incomings and the total outgoings (plus value considered to be the result of the whole capital invested). The dispositions of the Fiscal Code in the matter of profit taxation must be easy to apply, to increase the compliance level of the tax-payers and to create lower administration costs. The hereinafter paper makes a review of the actual regulations in the matter of profit taxation, system which is in permanent perfecting development in the context where fiscal reforms must have an important role in the normal progress of economical and financial life. Beyond any general considerations, we can notice that profit taxation shows continuous evolution tendencies also in other member states of the European Union. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zysk wyraża zarobki, świadczenia, korzyści, odpowiednio do dochodu z kapitału wykorzystanego przez przedsiębiorstwo, przedstawiając różnicę pomiędzy właściwymi wpływami i całkowitymi wydatkami (plus wartość uznana za rezultat całego zainwestowanego kapitału). Przepisy kodeksu prawa podatkowego w kwestii opodatkowania dochodu muszą być proste do zastosowania, celem podniesienia stopnia ich przestrzegania przez podatników i obniżenia kosztów administracyjnych. Niniejsze opracowanie dokonuje analizy aktualnych regulacji prawnych w zakresie podatku dochodowego, który to system stale ewoluuje i jest doskonalony, a reformy fiskalne odgrywają znaczącą rolę w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i finansów. Systemy opodatkowania dochodu są poddawane zmianom także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zysk pl_PL.UTF-8
dc.subject poziom opodatkowania pl_PL.UTF-8
dc.subject ramy prawne pl_PL.UTF-8
dc.subject przychód pl_PL.UTF-8
dc.subject koszty pl_PL.UTF-8
dc.subject profit
dc.subject taxation level
dc.subject legal frame
dc.subject incomes
dc.subject costs
dc.title Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Rozważania nad opodatkowaniem dochodu w Rumunii pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje