Repozytorium UR

Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dobija, Mieczysław
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:08:16Z
dc.date.available 2018-02-22T09:08:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 21–42 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3320
dc.description.abstract Standardowe źródła kapitału ludzkiego to: wzrost zasobów ludzkich, profesjonalna edukacja i przyrost doświadczenia zawodowego. W historii ludzkości dostrzega się inne jeszcze źródła, jak artefakty zwane ME w starożytności. W artykule analizuje się i podkreśla rolę duchowości w rozwoju kapitału ludzkiego i cywilizacji. Analizuje się źródła głównego nurtu, ale także dokonania metafizyczne ukazujące horyzonty ludzkiego poznania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The standard source of human capital are: an increase in human resources, professional educa-tion and gain professional experience. In the history of humanity sees itself still other sources, such as artifacts called ME in antiquity. The article examines and emphasizes the role of spirituality in human capital development and progress of civilization. It analyzes the source of the mainstream sciences but also metaphysical accomplishments showing the horizons of human knowledge. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał intelektualny pl_PL.UTF-8
dc.subject praca pl_PL.UTF-8
dc.subject metafizyka pl_PL.UTF-8
dc.subject historia pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject intellectual capital pl_PL.UTF-8
dc.subject labor pl_PL.UTF-8
dc.subject metaphysics pl_PL.UTF-8
dc.subject history pl_PL.UTF-8
dc.title Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje