Repozytorium UR

Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 117 w Rzeszowie zlokalizowanym na obwodnicy miasta

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czopek, Sylwester
dc.contributor.author Niemasik, Dariusz
dc.contributor.author Pasterkiewicz, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:57:06Z
dc.date.available 2014-03-05T10:57:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-83-63260-10-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/330
dc.description.abstract Stanowisko 117 w Rzeszowie (AZP 103-76/83) zostało odkryte w 2006 roku. Ratownicze badania wykopaliskowe, realizowane w związku z budową obwodnicy miasta, były przeprowadzone w latach 2006-2007. Przebadano obszar 117 arów, odkrywając materiał i obiekty neolityczne (kultura ceramiki wstęgowej rytej i kultura malicka), ze starszej epoki brązu (kultura trzciniecka), wczesnej epoki żelaza (tarnobrzeska kultura łużycka) oraz okresu nowożytnego (XVI-XIX wiek). W każdym z tych okresów mamy do czynienia z pozostałościami reliktów osadniczych – osady, obozowisko?, ślady działalności gospodarczej. Najbardziej intensywne ślady pozostawiła ludność tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The site 117 in Rzeszów (AZP 103-76/83) was discovered in 2006. Rescue excavation research was carried out in connection with the construction of the city ring-road in 2006 and 2007. The examination of the area of 117 ares led to the discovery of materials and objects from the Neolithic Age (Linear Band Pottery culture and Malice culture), from the Early Bronze Age (Trzciniec culture), the Early Iron Age (Tarnobrzeg Lusatian culture) and the modern period (16th-19th century). In each of these periods we come across remains of settlement relics – settlements, encampment (?), traces of economic activity. The most intense traces were left by the population of the Tarnobrzeg Lusatian culture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa pl_PL.UTF-8
dc.subject Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.subject neolit pl_PL.UTF-8
dc.subject starsza epoka brązu pl_PL.UTF-8
dc.subject wczesna epoka żelaza pl_PL.UTF-8
dc.title Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 117 w Rzeszowie zlokalizowanym na obwodnicy miasta pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje