Repozytorium UR

Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pokrywka, Rafał
dc.date.accessioned 2018-01-12T13:23:25Z
dc.date.available 2018-01-12T13:23:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 542–552 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3274
dc.description Rec.: Carsten Gansel, Monika Wolting (red.), „Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989“ (Reihe „Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien“, Band 16), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, 406 ss. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is a review of the book „Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989” edited by Carsten Gansel and Monika Wolting. In the first part four main assumptions of the volume are described: 1. The presentation of historic transformations in literary texts, 2. The provocative potential of literary texts, 3. The construction of identity in narratives, 4. The construction of symbolic spaces in literary texts. According to these categories the papers of the volumes are examined. Their coherence with the main idea of the volume as well as their methodological foundation are the evaluating criteria of the review. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject German literature pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish literature pl_PL.UTF-8
dc.subject identity pl_PL.UTF-8
dc.subject stereotype pl_PL.UTF-8
dc.subject multiculturalism pl_PL.UTF-8
dc.subject literatura niemiecka pl_PL.UTF-8
dc.subject literatura polska pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość pl_PL.UTF-8
dc.subject stereotyp pl_PL.UTF-8
dc.subject wielokulturowość pl_PL.UTF-8
dc.title Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Deconstruction of the Stereotype and Understanding of the Strangeness pl_PL.UTF-8
dc.type review pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.40


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje