Repozytorium UR

Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jarmuszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned 2018-01-12T09:00:42Z
dc.date.available 2018-01-12T09:00:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 359–371 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3255
dc.description.abstract The article presents contemporary definitions of orphan works, the problems associated with these definitions and the importance of the existence of orphan works for contemporary culture in the context of cultural memory. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2014/13/N/HS2/02813. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject copyright pl_PL.UTF-8
dc.subject orphan works pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural memory pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo autorskie pl_PL.UTF-8
dc.subject utwory osierocone pl_PL.UTF-8
dc.subject pamięć kulturowa pl_PL.UTF-8
dc.title Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Orphan works as the subject of law and culture pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.23


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje