Repozytorium UR

Kazimiery Iłłakowiczówny dyskurs o utraconej ojczyźnie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Szpunar, Karolina
dc.date.accessioned 2018-01-11T12:49:07Z
dc.date.available 2018-01-11T12:49:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 168–184 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3243
dc.description.abstract Kazimiera Iłłakowiczówna’s literary output is unusually rich. The poet was born in Vilnius and she spent her youth in Polish Livonia (now Latvia) which topography played a crucial role in her literary work. The loss of this “little homeland” contributed to the specific creation of the country of her childhood. Livonia and Lithuania became for the author of “The Lithuanian Nightingale” the source of both idyll and pain; the peculiar Way of the Cross. In her works the poet mourns and recalls the lost homeland. She also tries to persuade the warring nations to forgive and make peace. She prays for the disappearance of the borders. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Iłłakowiczówna pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish Livonia pl_PL.UTF-8
dc.subject Lithuania pl_PL.UTF-8
dc.subject Borderlands pl_PL.UTF-8
dc.subject lost homeland pl_PL.UTF-8
dc.subject homelessness theme pl_PL.UTF-8
dc.subject eradication pl_PL.UTF-8
dc.subject Inflanty Polskie pl_PL.UTF-8
dc.subject Litwa pl_PL.UTF-8
dc.subject Kresy pl_PL.UTF-8
dc.subject utracona ojczyzna pl_PL.UTF-8
dc.subject motyw bezdomności pl_PL.UTF-8
dc.subject wykorzenienie pl_PL.UTF-8
dc.title Kazimiery Iłłakowiczówny dyskurs o utraconej ojczyźnie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Kazimiera Iłłakowiczówna’s discourse on lost homeland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.11


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje