Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lorens, Gabriela
Karwowska, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze zmysłem dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej. Rozwój dotyku, dotyk jako bodziec pozytywny i negatywny, dotyk językiem ciała i duszy, przetwarzanie sensoryczne – to kompendium wiedzy niezbędne w pracy każdego logopedy.
This paper presents issues related to the sense of touch in early speech therapy intervention. Development of touch, touch as a positive and negative stimulus, touch as a language of body and soul, sensory processing – it is a compendium of knowledge indispensable in work of each and every speech therapist.
Opis
Słowa kluczowe
dotyk , przetwarzanie sensoryczne , stymulacja dotykowa , wczesna interwencja logopedyczna , touch , sensory processing , touch stimulation , early speech therapy intervention
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 107–116