Repozytorium UR

Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Binkowski, Tomasz
dc.contributor.author Kwiatkowski, Bogdan
dc.date.accessioned 2017-11-13T13:22:50Z
dc.date.available 2017-11-13T13:22:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 269–275 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3151
dc.description.abstract Badanie układów energoelektronicznych zarówno do celów dydaktycznych, jak i naukowych wymaga przeprowadzania testów układów sterowania i regulacji. Testy te nie zawsze kończą się sukcesem, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń lub niewłaściwie dobranych parametrów sterowania. W przypadku stanowiska laboratoryjnego ewentualne zwarcia lub błędy mogą skutkować zniszczeniem wrażliwych, kosztownych elementów. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do fazy prototypowania, które w czasie rzeczywistym wykonywało współbieżnie obliczenia modeli przekształtników energoelektronicznych i realizowało zadania sterowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The power electronics converters study, both for the purposes of teaching and scientific research, requires the testing of control systems and regulations. These tests do not always end with success, especially in a situation not provided for events or inappropriately selected control parameters. In the case of a laboratory station possible short circuits or errors can result in the destruction of sensitive, costly items. The article shows the concept of a laboratory station intended for prototyping phase, which in real time performed calculation in parallel of the power electronic converter models and provided the control tasks. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject energoelektronika pl_PL.UTF-8
dc.subject przekształtnik pl_PL.UTF-8
dc.subject sterowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject modele czasu rzeczywistego pl_PL.UTF-8
dc.subject power electronics pl_PL.UTF-8
dc.subject converter pl_PL.UTF-8
dc.subject control pl_PL.UTF-8
dc.subject real-time models pl_PL.UTF-8
dc.title Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.38
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje