Repozytorium UR

Kierowanie uwagą wzrokową w procesie rozwiązywania problemów algorytmicznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Andrzejewska, Magdalena
dc.contributor.author Stolińska, Anna
dc.date.accessioned 2017-10-26T08:31:25Z
dc.date.available 2017-10-26T08:31:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 308–314 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3100
dc.description.abstract W artykule opisano wyniki badań nad wpływem stosowania tzw. wskazówek typograficznych na wartości parametrów okulograficznych oraz efektywność rozwiązywania zalgorytmizowanego problemu matematycznego. W badaniu wzięło udział 48 uczniów III klas gimnazjum. Zaobserwowano wyższy odsetek odpowiedzi poprawnych oraz nieznaczne skrócenie czasu wykonania w przypadku zadania ze wskazówkami. Nie odnotowano istotnych różnic w wartościach parametrów okulograficznych. Uzyskany wynik można interpretować jako pozytywny efekt kierowania uwagą wzrokową uczniów w procesie rozwiązywania zadania algorytmicznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The goal of this study is to investigate the influence of using the typographic cues on the efficiency of solving the algorithmic problem. The study was conducted on a group of 48 school age students of a third form of lower secondary school. Eye movement data were collected during the study. There was observed a slight reduction in execution time and a higher percentage of correct answers in the case of the task with cues. The eye tracking parameters did not differ significantly. The research results positively verifies the potential role of cueing students’ visual attention during solving an algorithmic task. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwiązywanie problemów pl_PL.UTF-8
dc.subject algorytmika pl_PL.UTF-8
dc.subject uwaga wzrokowa pl_PL.UTF-8
dc.subject okulografia pl_PL.UTF-8
dc.subject problem solving pl_PL.UTF-8
dc.subject algorithmics pl_PL.UTF-8
dc.subject visual attention pl_PL.UTF-8
dc.subject eye tracking pl_PL.UTF-8
dc.title Kierowanie uwagą wzrokową w procesie rozwiązywania problemów algorytmicznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Guiding Visual Attention during Algorithmic Problems Solving pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.40
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje