Koncepcja przedmiotu edukacja na odległość dla studentów II stopnia kierunku mechatronika

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Krupa, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zarysowano koncepcję przedmiotu edukacja na odległość zaproponowanego dla studentów kierunku mechatronika w ramach przedmiotu z obszaru nauk społecznych do wyboru.
The article outlines the concept of subject of distance education proposed for mechatronics students within the subject area of social sciences to choose.
Opis
Słowa kluczowe
mechatronika , edukacja na odległość , nauczanie – uczenie się przedmiotów technicznych , mechatronics , e-learning , teaching-learning of technical subjects
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 284–289