Repozytorium UR

Hipermedialne e-podręczniki – nowe medium w edukacji tożsamościowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Juszczyk-Rygałło, Joanna
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:42:27Z
dc.date.available 2017-10-25T12:42:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.256–261 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3094
dc.description.abstract Upowszechnienie internetu i rozwój publikacji elektronicznych umożliwiły konstruowanie e-podręczników, w których używane są mechanizmy interakcyjności, hipertekstualności i elastyczności strukturalnej. W polskiej rzeczywistości oświatowej podręczniki w formie elektronicznej zostały dopuszczone do użytku szkolnego w 2009 r. U progu dekady ich edukacyjnego wykorzystywania pojawia się potrzeba refleksji teoretyczno-metodologicznej nad tożsamościowymi zadaniami nowoczesnych hipermedialnych e-podręczników. Tej tematyce poświęcony jest prezentowany artykuł. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The popularization of Internet and development of electronic publications has allowed to build hypermedia textbooks, which use interactive mechanisms, hypertextuality and structural elasticity. In Polish education reality textbooks in electronic form were allowed for school use in 2009. Now, after almost a decade of their use, there is a need for theoretical and methodological reflexion on identity tasks of modern hypermedia textbooks. These issues are discussed in this article. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject podręcznik pl_PL.UTF-8
dc.subject hipertekst pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe media pl_PL.UTF-8
dc.subject mediatyzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject textbook pl_PL.UTF-8
dc.subject hypertext pl_PL.UTF-8
dc.subject new media pl_PL.UTF-8
dc.subject mediatisation pl_PL.UTF-8
dc.subject identity pl_PL.UTF-8
dc.title Hipermedialne e-podręczniki – nowe medium w edukacji tożsamościowej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Hypermedia Textbooks – a New Medium in Identity Education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.34
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje