Repozytorium UR

Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowak, Janusz
dc.date.accessioned 2017-10-24T11:47:10Z
dc.date.available 2017-10-24T11:47:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.140–145 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3076
dc.description.abstract Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W artykule zaprezentowana została jedna z form kształcenia ustawicznego osób dorosłych, jaką jest kwalifikacyjny kurs zawodowy, która daje możliwość uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Vocational training is closely linked to the labour market conditions. As a result of intensive technological progress, the obtained knowledge is quickly becoming an insufficient asset on the labour market. Therefore, it is so important to improve one’s professional qualifications. The article presents one of the forms of adults’ lifelong learning, which is a qualifying vocational course. It gives the opportunity to obtain or supplement vocational qualifications. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kwalifikacje pl_PL.UTF-8
dc.subject kwalifikacyjne kursy zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie ustawiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject rynek pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject qualifications pl_PL.UTF-8
dc.subject qualifying vocational courses pl_PL.UTF-8
dc.subject lifelong learning pl_PL.UTF-8
dc.subject labour market pl_PL.UTF-8
dc.title Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Qualifying Vocational Courses as the Way to Obtain Additional Qualifications by Adults pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.17
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje