Repozytorium UR

Twórczość prozatorska Piotra Guzego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Janisz, Marcelina
dc.date.accessioned 2017-10-05T09:05:50Z
dc.date.available 2017-10-05T09:05:50Z
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3025
dc.description.abstract Głównym celem podjętych w dysertacji rozważań czynię całościowe omówienie twórczości Piotra Guzego. Jeden z ciekawszych współczesnych prozaików, autor ośmiu powieści i jednego zbioru opowiadań, nie doczekał się dotąd szerszego opracowania krytycznoliterackiego. Interesują mnie główne aspekty tego dorobku rozpatrywane w kontekstach czasoprzestrzennych, aksjologicznych, psychologicznych a w konsekwencji ewolucja twórcza pisarza. Przedmiotem analiz czynię utwory, które ukazały się w kraju – opowiadania Jędraszkowie oraz Nocna zmiana, powieści kryminalne: Ostatni odchodzi 22.25 (1955); Nocny zrzut (1955); Cienie na gwiazdach (1956); Wenus z brązu (1956) oraz powieści opublikowane na emigracji: Krótki żywot bohatera pozytywnego (1966); Stan wyjątkowy (1968); Requiem dla pani Tosi (1990). A także ostatnie utwory wydane w Polsce po przemianach ustrojowych: Zwidy na wysokościach (1994), Odwiedziny u duchów i inne opowiadania (2015). W dysertacji pojawiają się odniesienia do badań z zakresu biografizmu i autobiografizmu, geopoetyki, psychologizmu (pamięć i postpamięć) antropologii kulturowej a także nawiązania do ustaleń w zakresie genologii (proza produkcyjna, powieść milicyjna, kryminał, powieść psychologiczna, powieść polityczna). Centralnymi problemami wokół, których buduję swój wywód są: kolejne etapy twórczości Guzego z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla każdego z nich, sposoby wprowadzania przez pisarza kontekstów autobiograficznych, sięganie po wzorce tradycji literackiej, obecność symboli i ich funkcjonowanie w tekście, konstruowanie postaci literackich. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main objective of my dissertation is to present all the works of Piotr Guzy. As one of the most interesting modern prose writers, an author of eight novels and one collection of short stories, Piotr Guzy has not yet been subjected to theliterary criticism. I am mainly interested in the spacetime, axiological and psychologicalaspects of the novels, thus also his evolution as a writer. The object of my literary analysis are the following works published in the country – collection of short stories Jędraszkowie and Nocna zmiana, crime novels: Ostatni odchodzi 22.25 (1955); Nocny zrzut (1955); Cienie na gwiazdach (1956); Wenus z brązu (1956) as well as novels published on emigration, such as Krótki żywot bohatera pozytywnego (1966); Stan wyjątkowy (1968); Requiem dla pani Tosi (1990). Furthermore, I am analysing his last works published in Poland afterpolitical changes taking place, i.e. Zwidy na wysokościach (1994), Odwiedziny u duchów i inne opowiadania (2015). Therefore, in my dissertationthere are references to biographies and autobiographies, geopoetics, psychology (memory and post-memory), cultural anthropology, as well as genology (production, police, crime, psychological and political novels). My paper is centered around the foregoing: consecutive stages of the works of Guzy, including the characteristic features of every stage, methods of introducing autobiographical elements, drawing from the literary tradition, presence of symbols and their role in the text, and the creation of characters. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Literatura emigracyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject Piotr Guzy pl_PL.UTF-8
dc.subject psychologizm pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiografizm pl_PL.UTF-8
dc.subject przestrzeń pl_PL.UTF-8
dc.subject Literature in exile pl_PL.UTF-8
dc.subject psychological pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiographism pl_PL.UTF-8
dc.subject space pl_PL.UTF-8
dc.title Twórczość prozatorska Piotra Guzego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Prose of Piotr Guzy pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje