Repozytorium UR

An anthropological analysis of a skeleton from the Lublin-Wołyń culture grave in Książnice, site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie province

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Szczepanek, Anita
dc.date.accessioned 2017-07-19T09:47:53Z
dc.date.available 2017-07-19T09:47:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, vol. 9 (2014), s. 259–262 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2084-4409
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2838
dc.description.abstract The paper presents an anthropological analysis of a skeleton from the Lublin-Volhynia culture grave – item 3/08. The skeleton was severely secondarily damaged. The preserved elements allow to determine that the bones belonged to an adult female individual of about 144–149 cm stature intra vitam. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Archaeology Rzeszów University pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Lublin-Volhynia culture pl_PL.UTF-8
dc.subject grave pl_PL.UTF-8
dc.subject anthropological analysis pl_PL.UTF-8
dc.title An anthropological analysis of a skeleton from the Lublin-Wołyń culture grave in Książnice, site 2, Pacanów commune, Świętokrzyskie province pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Analiza antropologiczna szkieletu z grobu kultury lubelsko-wołyńskiej z Książnic, st. 2, gm. Pacanów woj. świętokrzyskie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje