FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH A SZCZEGÓLNA FUNKCJA OCHRONNA PRAWA PRACY

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Bosak, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego