O szacowaniu znaczenia brązów. Na marginesie opracowania W. Rajpolda „Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej”

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dąbrowski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37/2016, s. 369–370