Repozytorium UR

Zmienność czasowa parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych a istniejące i postulowane rozwiązania w zakresie ,zapewnienia jakości wody z ujęć „prywatnych”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik-Jackowski, Sebastian
dc.contributor.author Sobek, Katarzyna
dc.contributor.author Bilek, Maciej
dc.date.accessioned 2017-06-12T10:30:09Z
dc.date.available 2017-06-12T10:30:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 183–190 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2545
dc.description.abstract Opracowanie bazuje na wynikach badań studni kopanych w miejscowości Albigowa. W oparciu o całoroczny monitoring, uwidaczniający dużą zmienność parametrów fizykochemicznych, przedstawiono potrzebę niezbędnych zmian dotychczasowego podejścia do „prywatnych” ujęć wody. Wskazano zasadność odpowiedniego stosowania do nich – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – obowiązujących przepisów, odnośnie indywidualnych ujęć wody, zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę w ramach działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The work is based on the results of the dug wells water analysis from Albigowa. Taking into account the annual monitoring which indicated a high variability of physicochemical parameters, the paper shows the need for the necessary changes to the current approach to "private" water supplies. This indicates the desirability of the appropriate application, if necessary, of the binding regulations regarding individual water supplies serving less than 50 people or providing less than an average of 10 m3 of water per day for a commercial activity or a public facility. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject „prywatne” ujęcia wody pl_PL.UTF-8
dc.subject studnie kopane pl_PL.UTF-8
dc.subject kontrola i monitoring pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo wodne pl_PL.UTF-8
dc.subject „private” water intake pl_PL.UTF-8
dc.subject dug wells pl_PL.UTF-8
dc.subject control and monitoring pl_PL.UTF-8
dc.subject water resources law pl_PL.UTF-8
dc.title Zmienność czasowa parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych a istniejące i postulowane rozwiązania w zakresie ,zapewnienia jakości wody z ujęć „prywatnych” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.20
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje